Dashboard

theoutpost

MOD OS VAC Hostname Players Map
Querying Server Data... N/A N/A
Querying Server Data... N/A N/A
Querying Server Data... N/A N/A
Querying Server Data... N/A N/A
Querying Server Data... N/A N/A
Latest Added Bans Total bans: 668
MOD Date/Time Name Length
MOD 03-03-23 18:43 Zerefoex 1 d (E)
MOD 03-03-23 17:10 no nickname present 1 hr (E)
MOD 03-03-23 15:48 DrossRotzank 1 hr (E)
MOD 02-25-23 19:35 Jert 2 d (E)
MOD 02-25-23 19:32 donpelican 2 d (E)
MOD 02-25-23 19:32 Joelpixula 2 d (E)
MOD 02-25-23 19:32 raba 2 d (E)
MOD 02-05-23 20:20 Oreos 6 hr (E)
MOD 01-16-23 18:54 kingkong847 1 hr (E)
MOD 01-04-23 19:43 no nickname present 1 hr (E)Latest Players Blocked Total Stopped: 837
  Date/Time Name
Blocked Player 03-28-23 14:37 fish
Blocked Player 03-11-23 22:35 HAPPY HALLOWEEN
Blocked Player 03-06-23 18:16 ant
Blocked Player 03-05-23 14:27 ant
Blocked Player 02-27-23 14:16 raba
Blocked Player 02-26-23 18:06 raba
Blocked Player 02-26-23 12:26 donpelican
Blocked Player 02-25-23 19:36 Jert
Blocked Player 02-25-23 19:32 Joelpixula
Blocked Player 02-25-23 19:32 raba
Latest Comm Blocks Total blocks: 1139
Type Date/Time Name Length
MOD 03-21-23 19:37 chef big dog 12 hr (E)
MOD 03-12-23 15:05 chef big dog 6 hr (E)
MOD 03-04-23 16:44 BEPISMAN 6 hr (E)
MOD 03-04-23 16:39 BEPISMAN 1 d (E)
MOD 03-03-23 18:03 festive basement holder 6 hr (E)
MOD 03-02-23 22:04 scout gaming 30 min (E)
MOD 03-02-23 21:43 scout gaming 30 min (U)
MOD 02-28-23 19:09 festive basement holder 6 hr (E)
MOD 01-27-23 19:56 CallMeJoel 30 min (U)
MOD 01-27-23 19:56 CallMeJoel 30 min (U)